• วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
 • วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
 • เวลา 12.00 น.ถึง 18.00 น. ลงทะเบียน และรับ Bib ณ สนามโรงเรียนวัดห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 • วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2565
 • เวลา 03.00 น. นักวิ่งระยะ 50 Km เข้าเช็คอินที่จุด START
 • เวลา 04.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานกิจกรรม และปล่อยตัวนักกีฬาระยะ 50 Km
 • เวลา 04.30 น. นักวิ่งระยะ 40 Km เข้าเช็คอินที่จุด START
 • เวลา 05.00 น. ประธานปล่อยตัวนักกีฬา ระยะ 40 Km 
 • เวลา 05.30 น. นักวิ่งระยะ 30 Km เข้าเช็คอินที่จุด START
 • เวลา 06.00 น. ประธานปล่อยตัวนักกีฬา ระยะ 30 Km
 • เวลา 06.30 น. นักวิ่งระยะ 15 Km เข้าเช็คอินที่จุด START
 • เวลา 07.00 น. ประธานปล่อยตัวนักกีฬา ระยะ 15 Km
 • เวลา 07.30 น. นักวิ่งระยะ 5 Km เข้าเช็คอินที่จุด START
 • เวลา 08.00 น. ประธานปล่อยตัวนักกีฬา ระยะ 5 Km
 • เวลา 09.00 น. เริ่มพิธีมอบรางวัล

(เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

5 KM | 600฿

ชาย(OPEN)

รางวัลสำรับผู้ที่เข้ามา10อันดับแรก

หญิง(OPEN)

รางวัลสำรับผู้ที่เข้ามา10อันดับแรก

15 KM | 800฿

ชาย(OPEN)

รางวัลสำรับผู้ที่เข้ามา10อันดับแรก

หญิง(OPEN)

รางวัลสำรับผู้ที่เข้ามา10อันดับแรก

30 KM | 1,400฿
(รางวัล 5 อันดับแรกของรุ่น )
อายุไม่เกิน 20 ปี ชาย
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
(รางวัล 5 อันดับแรกของรุ่น )
อายุไม่เกิน 20 ปี หญิง
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
40 KM | 1,800฿
(รางวัล 5 อันดับแรกของรุ่น )
อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
(รางวัล 5 อันดับแรกของรุ่น )
อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
50 KM | 2,200฿
(รางวัล 5 อันดับแรกของรุ่น )
อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 ปีขึ้นไป
(รางวัล 5 อันดับแรกของรุ่น )
อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 ปีขึ้นไป
VIP | 2,600฿
ราคาเดียวทุกระยะ หากติดอันดับสามารถได้รับถ้วยระยะนั้นด้วย
5 KM | 15 KM | 30 KM | 40 KM | 50 KM

** ส่วนแฟนซีผู้ที่ประกวดสมัครวิ่งตามปกติหากประส่งจะประกวดมาลงชื่อที่หน้างานProject Title

Project Title